Škola

Ako si vybrať strednú školu

Výber strednej školy je vážny životný krok, ktorý výrazne ovplyvní budúcnosť. Nie len nasledujúce 3, 4 či 5 rokov, ale aj ďalšie uplatnenie v živote, na trhu práce, výber vysokej školy, potenciálne šance dostať sa na vysokú školu.

 

Nie som si istý výberom strednej školy

Ak si nie ste úplne istý, nehanbite sa poradiť so školským psychológom, či triednym učiteľom. Na niektorých školách sa dokonca žiaci môžu stretnúť aj s vypĺňaním testu kariérnych predpokladov. Takéto testy sa dajú úplne jednoducho nájsť aj na internete.

Hlavné je orientovať sa smerom, ktorý vás baví a roky strávené v lavici prípadne na praxi nebudú až tak veľkým mučením.

 

Rôzne typy stredných škôl

Keď sme už pri tých rokoch, tu je približne prehľad koľko ich tam strávite podľa toho, ktorú oblasť si zvolíte.

 

3-ročné stredné školy (učňovka bez maturity)

Jedná sa najmä o manuálne práce, kde ide skôr o prax než o teoretické vedomosti. Sú to napr. odbory kuchár-čašník, kaderníctvo, kozmetika, rôzne technické a stavebné obory. Po ukončení štúdia dostanete výučný list, ktorý… ak máte záujem, môžete si spraviť aj nadstavbu. Teda chodiť do školy ešte jeden rok a spraviť si maturitnú skúšku.

 

4-ročné štúdium

Stredné školy s maturitou, gymnáziá, školy kde treba viac teoretických znalostí. Napr. administratívne obory, elektrotechnika, grafika, cestovný ruch… Ukončuje sa maturitnou skúškou. Na slovensku je to spravidla zo slovenčiny a odborných predmetov (pokiaľ ste na škole s istým zameraním) alebo minimálne dvoch vybratých predmetov (ak ste na gymnáziu).

 

5-ročné štúdium

Pokiaľ vás zaujímajú cudzie jazyky a rozhodnete sa ísť na bilingválne gymnázium, čaká na vás päť rokov strednej. Je to preto, lebo v prvom ročníku sa sústreďuje pozornosť hlavne na výučbu daného jazyka (na niektorých školách je to až 20 hodín týždenne), aby žiaci v nasledujúcich rokoch zvládli v cudzom jazyku aj predmety ako biológia, fyzika či dejepis. Na slovenskú máme momentálne gymnáziá zamerané na angličtinu, španielčinu, nemčinu a v Banskej Bystrici môžete študovať aj mandarínsku čínštinu. Štúdium zakončujete povinnou maturitou zo slovenského jazyka, druhého jazyka na úrovni C1 a minimálne dvoch ľubovoľných predmetov.

 

Podľa čoho si vybrať strednú školu

Samozrejme, dĺžka štúdia nie je to jediné, na čo by ste mali prihliadať. Dôležité sú najmä referencie školy, kde všade sa s danými vedomosťami môžete uplatniť, či sa potom (v prípade, že by ste mali záujem) dostanete na vysokú školu, ktorú by ste chceli a hlavne by ste si mali položiť otázku: Čo ma baví dosť na to aby som to študoval/a?

Tiež je dobré položiť si otázku, či a aké mimoškolské voľnočasové aktivity a nepovinné predmety škola ponúka. Niekde môžete byť súčasťou školskej firmy, prezentovať sa ňou na medzinárodný veľtrhoch stredoškolských firiem a pod., čo je užitočné, ak sa v budúcnosti plánujete venovať napr. marketingu.

Niektoré školy taktiež ponúkajú možnosť spraviť si kurz ECDL (European Computer Driving Licence) vhodný pre tých, ktorí vidia svoje budúce uplatnenie v administratíve. V ponuke niektorých stredných škôl sú aj kurzy CISCO Net-Acad, kde získate základné znalosti z oblasti IT (žiaci SŠ majú tento kurz zdarma zatiaľ čo pre ostatných stojí niekoľko stoviek eur).

Taktiež sú v ponuke dramatické, turistické, debatné a mnohé iné krúžky. Stačí si pozrieť internetovú stránku školy, spýtať sa niekoho, kto tam chodí, informovať sa priamo na škole počas dňa otvorených dverí, alebo sa opýtať na burze stredných škôl.

obrázky: unsplash.com

 

Redakcia

Redaktorka magazínu Dopohody.sk. Snaží sa priniesť zaujímavé informácie najmä pre mladých.